fin trim logo skolkahappypanda cz

English | Česky

+(420) 774 366 997
+(420) 603 336 824
 Sosnová 757/2B Brno-Jundrov

 

Tibetská zvuková terapie

Skrze ni dáváme dětem možnost najít v sobě samých jistotu. Jejich vlastní schopnosti, síla a přirozené prostředí se pro ně stávají oporou, záchytným bodem. Sebevědomí poskytuje vnitřní stabilitu a dává základ k tomu, aby se člověk stal šťastným, svobodným a jistým si sám sebou. Tibetské misky hrají a lákají k tomu, aby je děti vyzkoušely. Když ve školce děti misku vezmou do rukou a zahrají na ni, skrz špičky prstů mohou cítit, jak se zvukové vlny šíří jejich tělem. Cítí, jak vzniká nádherný a rozmanitý zvuk, který okamžitě osloví jejich vnitřní svět a mohou se tak vydat na cestu světem hudby. Mohou slyšet stále nové a nové tóny, které v nich probudí dětskou zvědavost a otevírají cestu kreativitě, protože široký rozsah zvukových variací jim dává možnost, aby sami komponovaly. Děti si Tibetskou zvukovou masáž provádějí navzájem vlastními miskami a hravou formou. Tento způsob má také mnoho pozitivních účinků na zdraví, imunitní a nervový systém. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo v případě nápravy poruch chování (např. úzkost, emoční distance, agrese, hyperaktivita), poruch učení (např. poruchy pozornosti a schopnosti soustředit se), popř. komunikačních poruch.


Jóga

Poskytuje tělesný, duchovní, duševní a sociální vývoj, jako např.: podporuje v daném věku pozitivní změny vnitřních orgánů, vnitřních soustav, hormonálních funkcí, nervového systému, smyslových orgánů; u dětí vede k postupnému zrání osobnosti, morálních zásad, citového světa a zaměřuje je humanitním směrem; všechny aplikované hry mají výchovný vliv a jejich prostřednictvím si děti osvojují pozitivní způsoby chování (vztah ke kamarádům, dodržování pravidel, nesobecká pomoc); zlepšuje schopnost učení a plnění domácích úkolů a ostatních školních povinností.