fin trim logo skolkahappypanda cz

English | Česky

+(420) 774 366 997
+(420) 603 336 824
 Sosnová 757/2B Brno-Jundrov

Naše mateřská škola se snaží svou působností brát životnímu prostředí co nejméně. Jádrem filozofie našeho zařízení „brát méně” je co nejmenší zatížení přírodních zdrojů, aby i generace dětí, které nás navštěvují, mohla za 20 až 30 let žít v čistém životním prostředí.

V zájmu ochrany životního prostředí máme vypracovaný komplexní program, jehož výsledkem je svoz nasbíraného odpadu v našem zařízení do sběrných dvorů k recyklaci: z celkového množství odpadu se jedná o 85% papírového odpadu a 100% PET lahví. Použité elektrické přístroje (např. CD přehrávače, pračky, vysavače atd.) nepatří do popelnice, ale do speciálního kontejneru (pro tento druh odpadu) určeného k recyklaci.

Z důvodu snížení obsahu CO2 v ovzduší, jsme všechny tradiční žárovky vyměnili za úsporné, a tímto malým krokem jsme emise CO2 z osvětlení snížili o 80%. Spotřebu vody v našem zařízení jsme snížili o 28% instalací nejmodernějších vodovodních kohoutků.

Proto se v různých oblastech snažíme ze životního prostředí „čerpat co nejméně”, aby v něm mohly žít i budoucí generace. Tuto filozofii naši pedagogové předávají dětem při každodenních aktivitách a v každodenním životě.