fin trim logo skolkahappypanda cz

English | Česky

+(420) 774 366 997
+(420) 603 336 824
 Sosnová 757/2B Brno-Jundrov

Miniškolka Happy Panda nahlíží na svět skrze filozofii, která se snaží vrátit sociálnímu prostředí co nejvíce. Dětem je kromě kvalitní péče a vzdělání předána i filozofie „víc dávat”, která je pro naší mateřskou školku zásadní.

Vzdělání poskytujeme i dětem, které se chovají svým pozitivním způsobem jako dospělí, jak můžete shlédnout v následujícím videu:

Víc Dávat

Nejen my předáváme dětem více než je zvykem, ale i děti se naučí, jak dávat více ostatním. Zde je několik příkladů: děti z našich tříd předvádějí naučené písničky a básničky na vystoupeních nejen rodičům, ale i starým lidem v domovech důchodců, pro které je jejich vystoupení velkým zážitkem. Děti všechny odložené hračky, se kterými si doma už nehrají, nevyhazují do koše, ale přinesou je do školky, a v rámci aktivit je esteticky zabalí, aby je jako osobní dárky poslaly dětem do dětských domovů. Často se děti takto neloučí jen s hračkami, o které už nemají zájem, ale i s těmi nejoblíbenějšími. Společenské vztahy, stejně jako společenské a soukromé úspěchy, se staví na podobných zkušenostech získaných v dětství.

Pedagogové z mateřské školy se nesmíří pouze s tím, že děti navštěvující naše zařízení získají vynikající znalosti a sebevědomí. Snaží se jim předat mnohem více. Vychovávají děti, které budou v budoucnu také dávat více. V rámci organizace programů mateřské školy se snaží dávat více úzkému i širokému okolí, Novému Lískovci i Brnu.