fin trim logo skolkahappypanda cz

English | Česky

+(420) 774 366 997
+(420) 603 336 824
 Sosnová 757/2B Brno-Jundrov

Ve výchovném programu klademe velký důraz na to, aby se děti seznámily s anglickým jazykem seznámily a oblíbily si ho, osvojily si základní slovní zásobu a základní slovní obraty konverzace, naučily se různé písničky a říkadla. Anglická výuka v minitřídách jesliček a třídách mateřské školy probíhá denně v dopoledních hodinách.

Studijní materiál je postaven na hravosti a vizuálním vnímání. Děti si výuku snadno oblíbí a s radostí angličtinu při každodenních činnostech používají. Naše lektorka angličtiny se i v odpoledních hodinách aktivně účastní činností ve třídě a hovoří s dětmi pouze anglicky. Počáteční pasivní angličtina se u dětí v posledním roce docházky postupně mění v aktivní znalost anglického jazyka.