fin trim logo skolkahappypanda cz

English | Česky

+(420) 774 366 997
+(420) 603 336 824
 Sosnová 757/2B Brno-Jundrov

Každodenní vývoj dítěte probíhá s ohledem na specifika jeho věku. Do aktivit zařazujeme následující tématiky: pohádka – říkanka, písnička – hudba, vizuální výchova, tělesná výchova, seznámení se s prostředím, kvantitativní a kvalitativní souvislosti, a to všechno v rámci metodiky Montessori a postupů Nicola Tesly a Rudolfa Steinera.

Naši pedagogové připravují pro nově příchozí děti činnosti, které mají za úkol naladit děti k tomu, aby si na nový denní režim v novém prostředí lépe zvykly a snadno se začlenily do nové komunity.

Aktivity na sebe postupně navazují takovým způsobem, aby předškolní děti v posledním roce své docházky do mateřské školy získaly vynikající vzdělání. Aktivity v dětech podporují mentální schopnosti: vnímání, pozorování, pozornost, rozhled, paměť, myšlení a řešení problémů. Děti si při rozvojových činnostech hravou formou osvojují potřebné schopnosti a jsou přípraveni pro nástup do školy.

V našem výchovném programu hraje významnou roli kreativní činnost, kde se děti při ručních pracech seznámí s různými technikami (malování pastelem, malba, práce s plastelínou, lepení, práce s hlínou atd.) a tím se jejich krativita rozvíjí.

Děti během vývojových činností neustále získávají nové vědomosti z kartiček úloh a pracovních sešitů, které jsou specifické pro danou věkovou kategorii.

 

NTC Learning

Jedná se o projekt, který vznikl na půdě srbské Mensy v zájmové skupině s názvem „Nikola Tesla Centre“ - odtud zkratka NTC. V České republice se rozvoje tohoto systému ujala Mensa ČR. S využitím svých odborníků v oblasti neurologie, psychologie a pedagogiky podporuje kvalitu předškolní péče v České republice svým projektem „Mensa pro školky“. Cílem je společně pracovat na vývoji dětského potenciálu od nejranějšího období, protože jak nejnovější výzkumy ukazují, dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let.

Věnujme tedy náležitou péči Vašim dětem a dopřejme jim kreativní, zábavné a vzrušující možnosti, jak objevovat krásný a pro ně zcela nový svět, pod laskavým a podporujícím dohledem zkušených pedagogů. Vaše děti budou nadšené a Vy jistě také.

Montessori pedagogika

Je výrazně odlišná od filozofie běžných státních školek, a to ve všech směrech. Jedná se o výchovně vzdělávací program, který podporuje děti při rozvíjení jejich poznatků a dovedností. Když děti cítí podporu dospělých, tak samotné učení probíhá bez zbytečného stresu, ba naopak s velkým zájmem. Základním principem tohoto přístupu je netrestání chyb, ale pochvala za úspěch.

Vždyť přeci právě chybami se člověk učí a představme si, že bychom děti trestali za to, že padají, když se učí chodit... Dítě je rovnocenným partnerem učiteli a je považováno za samostatně rozvíjející se bytost. Mezi další Montessori principy řadíme například posílení zdravého sebevědomí dítěte, „připravené prostředí“ - díky speciálnímu metodickému materiálu a Montessori pomůckám, hodnocení zpětnou vazbou, dělenou odpovědnost a mnoho dalších, pro život užitečných zásad.