fin trim logo skolkahappypanda cz

English | Česky

+(420) 774 366 997
+(420) 603 336 824
 Sosnová 757/2B Brno-Jundrov

Personální podmínky

Kromě povinných požadavků na vzdělání požadujeme po našich pedagogických pracovnících vysoce kladný vztah k dětem, zodpovědnost, otevřenost, trpělivost a upřímnou komunikaci. Vedoucí pracovníci mateřské školy očekávají od svých pedagogů vysokou úroveň vykonané pedagogické praxe, a proto se je snaží motivovat. Každý počin pedagogů a vedoucích pracovníků naší mateřské školy poukazuje na to, že děti během celého dne pobývají v láskyplném, rodinném, inspirujícím a harmonickém prostředí.

Dětem ve třídách mateřské školy během dne poskytují výchovu a vzdělání 2 pedagogové. Vedení mateřské školy své pedagogy vybírá obezřetně, na základě vícekolového výběrového řízení. Vybraní pedagogové mají vysokoškolské vzdělání a víceletou praxi. Jedná se o odborníky, kteří se snaží svým postojem o dokonalé provedení své pedagogické práce. Naši pedagogové jsou neustále podporováni logopedem, který je smluvním zaměstnancem naší školky.

Adaptace

Přítomnost matky nebo otce malého dítěte významně usnadní jeho adaptaci na nové prostředí v období, kdy si na mateřskou školu zvyká. Proto je v tomto období pro všechny velmi důležitá osobní přítomnost alespoň jednoho z rodičů.

Rádi bychom dali příležitost rodičům k tomu, aby mohli být se svým dítětem. Aby na základě svých zkušeností naší mateřskou školu lépe poznali a získali osobní zkušenost, seznámili se s životem svého dítěte ve školce, a zároveň přišli do osobního kontaktu s pedagogy, kteří jejich dítěti zajišťují výchovu a péči.

Adaptace

Pedagogické zásady

Naše pedagogické zásady – Odbornou cestou a cestou srdce!

Všichni pracovníci Happy Panda miniškolky jsou přesvědčeni, že pouze práce vykonávaná s maximálním nasazením a láskou může přinášet výsledek, který děti v dnešní době k dosažení úspěchu potřebují a budou potřebovat. Vytvořením klidné, láskyplné, veselé a inspiratitivní atmosféry dětem navštěvujícím naši mateřskou školu přispějeme k tomu, aby z nich byli úspěšní, vyrovnaní a aktivní dospělí.

Tuto atmosféru vytvářejí naši pracovníci hlavně veškerou svou pozorností, laskavostí, odbornými znalostmi a využitím rozmanitých hravých metod. Místosti jsou zařízeny přehledným a útulným způsobem a působí hravým a radostným dojmem.

Z vlastních zkušeností víme a jsme přesvědčeni, že vzdělávání na základě Montessori metodiky a postupů vypracovaných Rudolfem Steinerem a Nicolou Teslou umožňuje docílit maximálních pedagogických výsledků. Právě proto jsme všechny tři metody zkombinovali. Výchovný program mateřské školy je postaven na principu učení hrou, která zajišťuje nepřerušený vývoj dítěte. Naším pedagogickým cílem je neustále rozvíjet sebevědomí dítěte, rozšiřovat jeho pole zájmů, a umožnit mu získat co nejlepší prožitek z dosažených úspěchů během jeho pobytu u nás. Zaměřujeme se také na vývoj dětí v oblasti sociální a intelektuální, který jim umožní úspěšný nástup do školy a usnadní následnou adaptaci.