fin trim logo skolkahappypanda cz

English | Česky

+(420) 774 366 997
+(420) 603 336 824
 Sosnová 757/2B Brno-Jundrov

Víc dávat

Miniškolka Happy Panda nahlíží na svět skrze filozofii, která se snaží vrátit sociálnímu prostředí co nejvíce. Dětem je kromě kvalitní péče a vzdělání předána i filozofie „víc dávat”, která je pro naší mateřskou školku zásadní.

Vzdělání poskytujeme i dětem, které se chovají svým pozitivním způsobem jako dospělí, jak můžete shlédnout v následujícím videu:

Víc Dávat

Nejen my předáváme dětem více než je zvykem, ale i děti se naučí, jak dávat více ostatním. Zde je několik příkladů: děti z našich tříd předvádějí naučené písničky a básničky na vystoupeních nejen rodičům, ale i starým lidem v domovech důchodců, pro které je jejich vystoupení velkým zážitkem. Děti všechny odložené hračky, se kterými si doma už nehrají, nevyhazují do koše, ale přinesou je do školky, a v rámci aktivit je esteticky zabalí, aby je jako osobní dárky poslaly dětem do dětských domovů. Často se děti takto neloučí jen s hračkami, o které už nemají zájem, ale i s těmi nejoblíbenějšími. Společenské vztahy, stejně jako společenské a soukromé úspěchy, se staví na podobných zkušenostech získaných v dětství.

Pedagogové z mateřské školy se nesmíří pouze s tím, že děti navštěvující naše zařízení získají vynikající znalosti a sebevědomí. Snaží se jim předat mnohem více. Vychovávají děti, které budou v budoucnu také dávat více. V rámci organizace programů mateřské školy se snaží dávat více úzkému i širokému okolí, Novému Lískovci i Brnu.

Méně brát

Naše mateřská škola se snaží svou působností brát životnímu prostředí co nejméně. Jádrem filozofie našeho zařízení „brát méně” je co nejmenší zatížení přírodních zdrojů, aby i generace dětí, které nás navštěvují, mohla za 20 až 30 let žít v čistém životním prostředí.

V zájmu ochrany životního prostředí máme vypracovaný komplexní program, jehož výsledkem je svoz nasbíraného odpadu v našem zařízení do sběrných dvorů k recyklaci: z celkového množství odpadu se jedná o 85% papírového odpadu a 100% PET lahví. Použité elektrické přístroje (např. CD přehrávače, pračky, vysavače atd.) nepatří do popelnice, ale do speciálního kontejneru (pro tento druh odpadu) určeného k recyklaci.

Z důvodu snížení obsahu CO2 v ovzduší, jsme všechny tradiční žárovky vyměnili za úsporné, a tímto malým krokem jsme emise CO2 z osvětlení snížili o 80%. Spotřebu vody v našem zařízení jsme snížili o 28% instalací nejmodernějších vodovodních kohoutků.

Proto se v různých oblastech snažíme ze životního prostředí „čerpat co nejméně”, aby v něm mohly žít i budoucí generace. Tuto filozofii naši pedagogové předávají dětem při každodenních aktivitách a v každodenním životě.