fin trim logo skolkahappypanda cz

English | Česky

+(420) 774 366 997
+(420) 603 336 824
 Sosnová 757/2B Brno-Jundrov

Vzdělávání

Každodenní vývoj dítěte probíhá s ohledem na specifika jeho věku. Do aktivit zařazujeme následující tématiky: pohádka – říkanka, písnička – hudba, vizuální výchova, tělesná výchova, seznámení se s prostředím, kvantitativní a kvalitativní souvislosti, a to všechno v rámci metodiky Montessori a postupů Nicola Tesly a Rudolfa Steinera.

Naši pedagogové připravují pro nově příchozí děti činnosti, které mají za úkol naladit děti k tomu, aby si na nový denní režim v novém prostředí lépe zvykly a snadno se začlenily do nové komunity.

Aktivity na sebe postupně navazují takovým způsobem, aby předškolní děti v posledním roce své docházky do mateřské školy získaly vynikající vzdělání. Aktivity v dětech podporují mentální schopnosti: vnímání, pozorování, pozornost, rozhled, paměť, myšlení a řešení problémů. Děti si při rozvojových činnostech hravou formou osvojují potřebné schopnosti a jsou přípraveni pro nástup do školy.

V našem výchovném programu hraje významnou roli kreativní činnost, kde se děti při ručních pracech seznámí s různými technikami (malování pastelem, malba, práce s plastelínou, lepení, práce s hlínou atd.) a tím se jejich krativita rozvíjí.

Děti během vývojových činností neustále získávají nové vědomosti z kartiček úloh a pracovních sešitů, které jsou specifické pro danou věkovou kategorii.

 

NTC Learning

Jedná se o projekt, který vznikl na půdě srbské Mensy v zájmové skupině s názvem „Nikola Tesla Centre“ - odtud zkratka NTC. V České republice se rozvoje tohoto systému ujala Mensa ČR. S využitím svých odborníků v oblasti neurologie, psychologie a pedagogiky podporuje kvalitu předškolní péče v České republice svým projektem „Mensa pro školky“. Cílem je společně pracovat na vývoji dětského potenciálu od nejranějšího období, protože jak nejnovější výzkumy ukazují, dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let.

Věnujme tedy náležitou péči Vašim dětem a dopřejme jim kreativní, zábavné a vzrušující možnosti, jak objevovat krásný a pro ně zcela nový svět, pod laskavým a podporujícím dohledem zkušených pedagogů. Vaše děti budou nadšené a Vy jistě také.

Montessori pedagogika

Je výrazně odlišná od filozofie běžných státních školek, a to ve všech směrech. Jedná se o výchovně vzdělávací program, který podporuje děti při rozvíjení jejich poznatků a dovedností. Když děti cítí podporu dospělých, tak samotné učení probíhá bez zbytečného stresu, ba naopak s velkým zájmem. Základním principem tohoto přístupu je netrestání chyb, ale pochvala za úspěch.

Vždyť přeci právě chybami se člověk učí a představme si, že bychom děti trestali za to, že padají, když se učí chodit... Dítě je rovnocenným partnerem učiteli a je považováno za samostatně rozvíjející se bytost. Mezi další Montessori principy řadíme například posílení zdravého sebevědomí dítěte, „připravené prostředí“ - díky speciálnímu metodickému materiálu a Montessori pomůckám, hodnocení zpětnou vazbou, dělenou odpovědnost a mnoho dalších, pro život užitečných zásad.

Třídy

Miniškolka Happy Panda aplikuje systém smíšených tříd, což znamená, že děti různého věku mohou být během různých aktivit rozděleny do více tříd nebo být ve třídě společné.

Z ohledem na věk dítěte mohou naši pedagogové u dětí docílit mnohem vyrovnanějšího a účinnějšího vývoje, proto jsou děti stejného věku ve třídě čas od času během aktivit rozděleny.

07:30 - 08:30
Ranní setkání a čas na hraní
08:30 - 09:00
Snídaně
09:00 - 10:00
Předškolní příprava popř. u malých dětí vývojové aktivity
10:00 - 10:15
Přesnídávka
10:15 - 10:45
Angličtina
10:45 - 11:15
Individuální činnosti pro vývoj dětí nebo sport
11:15 - 12:15
Čas na hraní a pohyb na čerstvém vzduchu, na hřišti, procházka do lesa nebo sport
12:15 - 13:00
Oběd
13:00 - 14:00
Odpočinek
14:00 - 14:30
Volné hraní s angličtinou
14:45 - 15:15
Svačina
15:15 - 17:30
Fakultativní programy, čas na hraní, jóga

Programy pro ochranu zdraví

Naše školka se kromě výuky anglického jazyka prioritně zabývá povědomím a osvojením si návyků pro ochranu zdraví a ochranu životního prostředí.

Programy pro ochranu zdraví

 • procházky lesem
 • jóga
 • tibetská zvuková terapie
 • cvičení proti ploché noze
 • cvičení pro děti
 • důsledný návyk masáže chodidel pro posílení imunitního systému a pro nastartování léčebných procesů v organismu
 • tenis
 • plavání

Za životní prostředí nese odpovědnost každý z nás. Proto také naše děti již od 2,5 roku věku učíme, jakým způsobem mohou předměty opětovně využívat, přehodnotit jejich použítí a možnost jejich dalšího zpracování. Pravidelně organizujeme činnosti, které v dětech výslovně rozvíjí vnímání životního prostředí. Naším partnerem se stalo sousední školské zařízení Lipka. Děti si při těchto zájmových činnostech nepozorovaně a hravou formou osvojují anglický jazyk a obohacují slovní zásobu.

Předškolní příprava

U starších dětí z předškolních tříd se při různých aktivitách zaměřujeme na to, aby byly na život ve škole co nejlépe připraveny. V rámci předškolní přípravy se děti učí základním pojmům, zdokonalují se ve svých matematických dovednostech a účelově se připravují na psaní, čtení a každodenní život ve škole.

Neustále sledujeme intelektuální vývoj dětí a jejich dílčí schopnosti ve snaze dosáhnout u nich co nejúčinnějšího individuálního vývoje.

Předškolní děti se učí z přímo pro ně určeného a velmi kvalitně zpracovaného pracovního sešitu, pomocí kterého je příprava na školní výuku ještě účinnější a barvitější. U předškolních dětí klademe důraz na úkoly vedoucí k neustálému rozvoji schopnosti udržet koncentraci, povědomí a schopnost zachovat pozornost při plnění daných úkolů. Pokud rodiče své děti chtějí umístit do základní školy, ve které vyžadují splnění přijímacích zkoušek, máme možnost děti k těmto přijímacím zkouškám připravit.

Výuka anglického jazyka

Ve výchovném programu klademe velký důraz na to, aby se děti seznámily s anglickým jazykem seznámily a oblíbily si ho, osvojily si základní slovní zásobu a základní slovní obraty konverzace, naučily se různé písničky a říkadla. Anglická výuka v minitřídách jesliček a třídách mateřské školy probíhá denně v dopoledních hodinách.

Studijní materiál je postaven na hravosti a vizuálním vnímání. Děti si výuku snadno oblíbí a s radostí angličtinu při každodenních činnostech používají. Naše lektorka angličtiny se i v odpoledních hodinách aktivně účastní činností ve třídě a hovoří s dětmi pouze anglicky. Počáteční pasivní angličtina se u dětí v posledním roce docházky postupně mění v aktivní znalost anglického jazyka.

Okolní prostředí

Jsme pyšní na to, že můžeme dětem zajistit klidné a lesní prostředí, vlastní zahradu, ve které si mohou hrát a učit se za zpěvu ptáků, pokud to počasí dovolí. Okolí je tak tiché, že děti nejsou rušeny ani hlukem automobilů. Právě čerstvý vzduch a cvrlikání ptáků si nemůžeme vynachválit.

Školka se nachází asi 100 metrů od jundrovského lesa, kam s dětmi chodíme na procházky a ony tak jako v lesních školkách objevují krásy přírody. V lese lze nalézt malou zoologickou zahradu, kde se děti seznamují se zvířátky a jejich zvyky.

Budova školky je z hlediska bezpečnosti velmi dobře umístěna a děti díky ochrannému oplocení nemohou vyběhnout na silnici.

Pokud se vyhnete dopravním zácpám, je celková dostupnost školky velmi dobrá. Díky rychlostní silnici je školka během 3-5 minut přístupná z těchto městských částí: Komín, Bystrc, Lesná, Královo Pole, Nový Lískovec a Bohunice. Do 20 minut trvá cesta do školky z okolních obcí jako jsou např. Rosice, Žebětín nebo Rajhrad. Cestující hromadnou dopravou musí vystoupit z autobusu č. 67 na zástávce Nálepkova a odtud je školka pomalou chůzí vzdálená asi 2 minuty.

Vnitřní uspořádání školky působí na děti příznivě, podporuje vyrovnanost a hravost, kreativitu a inspiraci. Chloubou našeho ústavu je vybavení školky, o které se neustále starají vedoucí pracovníci. Umývárny v budově, dveře, vnější a vnitřní stěny jsou po kompletní rekonstrukci.

Kultura a enviromentální programy

Miniškolka Happy Panda pro děti každý měsíc organizuje kulturní nebo enviromentální program, který nějakým způsobem souvisí s daným ročním obodobím.

Například:

 • výlety
 • návštěva divadla
 • cirkus
 • zoo
 • návštěva muzea
 • návštěva letiště
 • zábavní park
 • návštěva továrny
 • výstava

Do naší školky jsou také zváni umělci.

Například:

 • kapely
 • loutkové divadlo
 • klaun
 • divadelní skupiny